Startup Viet 2019

WisePass

91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
WisePass là một ứng dụng phong cách sống hiện đại được phát triển bởi cựu nhiên viên Google - CEO Lâm Trần, có liên kết với các dịch vụ giải trí hiện đại và đẳng cấp trên khắp địa bàn các thành phố lớn. Xem thêm
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân WisePass
Food and Beverage, Mobile
10/2014
Đang hoạt động
Seed
550,000$
View on facebook

Các vòng gọi vốn

Tên giao dịch Ngày gọi vốn Số tiền được gọi Nhà đầu tư
Seed - WisePass 20/08/2018 - 500 Startups Việt Nam
Seed - WisePass 23/05/2018 150,000$
Seed - WisePass 06/10/2017 400,000$ Expara IDM Ventures

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

Xdeal

Thành lập:

BINBO

Thành lập:

Toong

Thành lập:

Tranh Mopi

Thành lập:

Logivan

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!