Startup Viet 2019

Wee Digital

B20 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Weekly Digital tạo ra trải nghiệm ngân hàng số mới với các thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, công nghệ bảo mật sinh trắc học và phân tích dữ liệu sâu Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN WEE DIGITAL
Analytics, Security
25/6/2018
Đang hoạt động
Seed
0$

Các vòng gọi vốn

Tên giao dịch Ngày gọi vốn Số tiền được gọi Nhà đầu tư
Seed - Wee Digital 16/03/2019 - VinaCapital Ventures

Đội ngũ hiện tại

Tin tức

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

OKIELA

Thành lập:

CMG.ASIA

Thành lập:

Papaya Insurtech

Thành lập:

StartJobs

Thành lập:

ArgHub

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!