Startup Viet 2019

Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC là quỹ đầu tư toàn cầu tập trung vào các khoản đầu tư tăng trưởng cao. Xem thêm
Warburg Pincus
Venture Capital
1966
Đang hoạt động
Dưới 500

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Series C - Momo 18/01/2019 100,000,000$ Momo

Tin tức

Giới thiệu Deal

Seed - Coderschool

Unknow - 22/12/2017

Series C - Tiki

44,000,000$ - 21/11/2017

Seed - Jobhop

710,000$ - 20/11/2018

Giới thiệu startup

ĐI VUI

Thành lập:

TCG

Thành lập:

Zonitrip

Thành lập:

YOLA

Thành lập:

OSAM

Thành lập:

EQUALLYY

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!