Startup Viet 2019

Waki

176C Phan Văn Trị, P.12, Bình Thạnh, Tp.HCM.
Waki có cung cấp gốm sứ Nhật Bản nhập khẩu (website: https://gomsu.waki.vn) và Tranh đẹp Waki (http://waki.vn). Xem thêm
Công ty TNHH Waki
Digital Marketing, Retail
4/2016
Đang hoạt động
https://waki.vn
View on facebook

Giới thiệu Deal

Seed - Hello Bacsi

1,500,000$ - 28/06/2016

Seed - OnOnPay

800,000$ - 18/11/2016

Series A - Payoo

3,000,000$ - 24/11/2011

Giới thiệu startup

Layla Hair

Thành lập:

Joytu.be

Thành lập:

MuaTicket

Thành lập:

GrabCondom

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!