Startup Viet 2019

VIISA

The MoonLab, 1bis Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) ra mắt từ tháng 1/2017 do FPT Ventures, Dragon Capital và Quỹ đầu tư Hanwha Investment & Securities sáng lập. Xem thêm
Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam
Venture Capital
1/2017
Đang hoạt động
View on facebook

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Pre Seed Round - SecurityBox 15/10/2018 - SecurityBox
Pre Seed Round - Ella Study 28/11/2017 30,000$ Ella Study
Venture Round - SAIGONEER 25/10/2017 - SAIGONEER
Seed - INTERVIEWAPP 01/08/2017 30,000$ INTERVIEWAPP
Convertible Note - CYFEER 01/08/2017 30,000$ CYFEER

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Angel Round - gachvang.com

500,000$ - 07/10/2016

Seed - Toong

1,000,000$ - 12/07/2019

Venture Round - OnOnPay

Unknow - 14/04/2015

Giới thiệu startup

Tima

Thành lập:

VIISA

Thành lập:

Proship.vn

Thành lập:

Open99

Thành lập:

TicketBox

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!