Startup Viet 2019

VIISA

The MoonLab, 1bis Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) ra mắt từ tháng 1/2017 do FPT Ventures, Dragon Capital và Quỹ đầu tư Hanwha Investment & Securities sáng lập. Xem thêm
Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam
Venture Capital
1/2017
Đang hoạt động
View on facebook

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Pre Seed Round - SecurityBox 15/10/2018 - SecurityBox
Pre Seed Round - Ella Study 28/11/2017 30,000$ Ella Study
Venture Round - SAIGONEER 25/10/2017 - SAIGONEER
Seed - INTERVIEWAPP 01/08/2017 30,000$ INTERVIEWAPP
Convertible Note - CYFEER 01/08/2017 30,000$ CYFEER

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Seed - WisePass

400,000$ - 06/10/2017

Seed - Jobhop

710,000$ - 20/11/2018

Seed - UrBox

Unknow - 16/03/2019

Seed - WisePass

150,000$ - 23/05/2018

Giới thiệu startup

AZStack

Thành lập:

Alêhấp

Thành lập:

KidMatic

Thành lập:

BASE

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!