Startup Viet 2019

TechElite

TechElite là công ty dịch vụ phần mềm tập trung vào xây dựng các nền tảng hỗ trợ hoạt động tại trường học, tổ chức và doanh nghiệp. Xem thêm
Công ty Cổ phần TechElite
Collaboration, Communities, Enterprise Software
2013
Đang hoạt động
Series A
0$
100
View on facebook

Các vòng gọi vốn

Tên giao dịch Ngày gọi vốn Số tiền được gọi Nhà đầu tư
Series A - TechElite 15/11/2014 -
Seed - TechElite 15/01/2014 -

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Venture Round - Bạch Kim

Unknow - 14/03/2013

Series A - Payoo

5,000,000$ - 25/10/2011

Convertible Note - CYFEER

30,000$ - 01/08/2017

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!