Startup Viet 2019

Standard Chartered Bank

Standard Chartered là ngân hàng toàn cầu. Xem thêm
Standard Chartered Bank
Banking
1969
Đang hoạt động
Trên 10.000
www.sc.com
View on facebook

Tin tức

Giới thiệu Deal

Series A - Payoo

5,000,000$ - 25/10/2011

Venture Round - OnOnPay

Unknow - 14/04/2015

Series A - Payoo

3,000,000$ - 24/11/2011

Seed - Toong

1,000,000$ - 12/07/2019

Giới thiệu startup

ELSA

Thành lập:

iMonitor

Thành lập:

EduBit

Thành lập:

ConCon

Thành lập:

hiSella

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!