Startup Viet 2019

Spiral Ventures Pte Ltd.

Spiral Ventures là quỹ đầu tư tập trung vào khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản. Xem thêm
Spiral Ventures Pte Ltd.
Venture Capital
2013
Đang hoạt động
10

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Venture Round - Vé xe rẻ 30/01/2018 1,200,000$ Vé xe rẻ

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

Kyna

Thành lập:

Hottab

Thành lập:

EduBit

Thành lập:

Brasol.vn

Thành lập:

Minet Asia

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!