Startup Viet 2019

Northstar Group

Singapore
Northstar Group
Venture Capital
2006
Đang hoạt động
www.nsgroup.com

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Series D - TOPICA 25/11/2018 50,000,000$ TOPICA

Tin tức

Giới thiệu Deal

Seed - Moca

Unknow - 08/07/2019

Angel Round - iPOS.vn

360,000€ - 22/03/2019

Seed - Jobhop

710,000$ - 20/11/2018

Seed - Finhay

68,620$ - 01/02/2018

Giới thiệu startup

Lozi

Thành lập:

Nextfarm

Thành lập:

SmartOSC

Thành lập:

Tidy.vn

Thành lập:

Atoha

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!