Startup Viet 2019

Northstar Group

Singapore
Northstar Group
Venture Capital
2006
Đang hoạt động
www.nsgroup.com

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Series D - TOPICA 25/11/2018 50,000,000$ TOPICA

Tin tức

Giới thiệu Deal

Seed - Ecotruck

1,700,000$ - 18/09/2018

Seed - Jupviec

Unknow - 22/01/2016

Venture Round - Bạch Kim

Unknow - 14/03/2013

Angel Round - gachvang.com

500,000$ - 07/10/2016

Giới thiệu startup

Honeynet

Thành lập:

VieclamS

Thành lập:

Oolala

Thành lập:

Student Life Care

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!