Startup Viet 2019

Mosia

Mosia cung cấp một nền tảng tư vấn và hỗ trợ trực tuyến, kết nối ẩn danh Người dùng với Cố vấn phù hợp là các Nhà tâm lý học, Nhà trị liệu tâm lý, cố vấn, huấn luyện viên thông qua trò chuyện, hoặc Gọi thoại / Video.
Mosia
Consulting, Health Care
Đang hoạt động
http://mosia.io/

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Seed - CYFEER

380,000$ - 28/10/2017

Seed - INTERVIEWAPP

30,000$ - 01/08/2017

Seed - Finhay

68,620$ - 01/02/2018

Seed - OnOnPay

800,000$ - 18/11/2016

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!