Startup Viet 2019

Monkey Junior

Tầng 12, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Monkey Junior là chương trình học ngôn ngữ áp dụng phương pháp giáo dục sớm cho trẻ từ 0-10 tuổi. Xem thêm
Công ty cổ phần EARLY START
Education, E-Learning
2014
Đang hoạt động
Non Equity Assistance
100,000$
100
View on facebook

Các vòng gọi vốn

Tên giao dịch Ngày gọi vốn Số tiền được gọi Nhà đầu tư
Non Equity Assistance - Monkey Junior 29/11/2017 100,000$ Google Launchpad Accelerator

Đội ngũ hiện tại

Tin tức

Giới thiệu Deal

Seed - TechElite

Unknow - 15/01/2014

Pre Seed Round - Uiza

Unknow - 21/08/2018

Series A - Tiki

500,000$ - 03/03/2012

Venture Round - VnPay

Unknow - 09/04/2019
GIC

Angel Round - Jamja

Unknow - 25/09/2016

Giới thiệu startup

Schoolbus

Thành lập:

Utop

Thành lập:

Student Life Care

Thành lập:

Elise Fashion

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!