Startup Viet 2019

MeU Solutions

68 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
MeU trong tầm nhìn của mình là trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về giải pháp đúng đắn và hiệu quả để tạo ra một thế giới khác về công nghệ phần mềm. Xem thêm
CÔNG TY TNHH MEU SOLUTION
Consulting, Artificial Intelligence, Big Data
9/11/2016
Đang hoạt động

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

Wiindi

Thành lập:

Whypay

Thành lập:

Enbac

Thành lập:

Openspace Ventures

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!