Startup Viet 2019

Mekong Capital

Mekong Capital là quỹ đầu tư tập trung danh mục tại Việt Nam với các khoản đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ, chuỗi nhà hàng, tiêu dùng. Xem thêm
Mekong Capital
Venture Capital
2001
Đang hoạt động
Dưới 50
View on facebook

Tin tức

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!