Startup Viet 2019

IAJN

IAJN là nhóm việc làm đầu tiên tập trung vào kết quả nghề nghiệp cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ các viện giáo dục đại học Úc, Canada, Anh và Hoa Kỳ. Xem thêm
International Alumni Job Network
Education, Human Resources, Advertising
1/2016
Đang hoạt động
View on facebook

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

Coderschool

Thành lập:

Goalify

Thành lập:

E2W

Thành lập:

Chungxe

Thành lập:

Đi Chợ Nhanh

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!