Startup Viet 2019

Granite Oak Advisors

Dublin, Ireland
Granite Oak Advisors là quỹ đầu tư mạo hiểm Xem thêm
Granite Oak Advisors
Venture Capital
2016
Đang hoạt động

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Venture Round - F88 27/11/2018 - F88

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!