Startup Viet 2019

Goldman Sachs Investment Partners

Goldman Sachs Investment Partners là quỹ đầu tư chuyên sâu của tập đoàn Goldman Sachs, danh mục đầu tư đa ngành với độ phủ toàn cầu. Xem thêm
Goldman Sachs Investment Partners
Venture Capital
Đang hoạt động

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Series B - Momo 17/03/2016 28,000,000$ Momo
Series A - Momo 01/01/2013 5,800,000$ Momo

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!