Startup Viet 2019

Eway

Tầng 2, tòa nhà VET, 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Eway là Công ty Marketing Technology, lấy công nghệ làm nền tảng cốt lõi, với tham vọng xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh về Affiliate Marketing (Tiếp thị Liên kết) Xem thêm
Công ty Cổ phần Eway
Marketing, Affiliate Marketing, Advertising
5/5/2009
Đang hoạt động
100
https://eway.vn
View on facebook
info@eway.vn

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Seed - Uiza

1,500,000$ - 19/04/2019

Seed - UrBox

Unknow - 16/03/2019

Seed - WisePass

150,000$ - 23/05/2018

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!