Startup Viet 2019

Ella Study

15C, Nguyen Khang, Trung Hoa, Cau Giay Hà Nội
Ella Study xây dựng nền tảng trực tuyến kết nối học viên, Du học sinh và các trường Đại học, giúp học viên được hỗ trợ, tư vấn bởi chính Du học sinh định hướng du học và phát triển sự nghiệp, chọn trường chọn ngành, chuẩn bị hồ sơ, đưa đón tại nơi đến,...; và tự động gợi ý những chương trình học, dịch vụ phù hợp nhất . Ella cũng cung cấp dịch vụ truyền thông - tuyển sinh trực tuyến cho các trường Đại học trong và ngoài nước. Xem thêm
Công ty CP Ella Study Việt Nam
Education
8/9/2016
Đang hoạt động
Pre Seed Round
40,000$
View on facebook

Các vòng gọi vốn

Tên giao dịch Ngày gọi vốn Số tiền được gọi Nhà đầu tư
Pre Seed Round - Ella Study 28/11/2017 30,000$ VIISA
Angel Round - Ella Study 01/11/2016 10,000$ Nexus FrontierTech

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Series A - Payoo

3,000,000$ - 24/11/2011

Seed - Kyna

Unknow - 30/01/2019

Series C - Momo

100,000,000$ - 18/01/2019

Seed - WisePass

150,000$ - 23/05/2018

Giới thiệu startup

Nextfarm

Thành lập:

GIC

Thành lập:

DREAMPLEX

Thành lập:

Chợ tốt

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!