Startup Viet 2019

eDoctor

109/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ứng dụng eDoctor trên smartphone/tablet cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động đầu tiên tại Việt Nam Xem thêm
Công ty cổ phần eDoctor
Health Care, Wellness, Apps, Fitness, Home Health Care
2014
Đang hoạt động
Non Equity Assistance
50,000$
100
View on facebook

Các vòng gọi vốn

Tên giao dịch Ngày gọi vốn Số tiền được gọi Nhà đầu tư
Non Equity Assistance - eDoctor 23/05/2017 50,000$ Google Launchpad Accelerator

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

ITViec

Thành lập:

ViCare

Thành lập:

Joytu.be

Thành lập:

Đi chung

Thành lập:

Fit.n.Grit

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!