Startup Viet 2019

eDoctor

109/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ứng dụng eDoctor trên smartphone/tablet cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động đầu tiên tại Việt Nam Xem thêm
Công ty cổ phần eDoctor
Health Care, Wellness, Apps, Fitness, Home Health Care
2014
Đang hoạt động
Non Equity Assistance
50,000$
100
View on facebook

Các vòng gọi vốn

Tên giao dịch Ngày gọi vốn Số tiền được gọi Nhà đầu tư
Non Equity Assistance - eDoctor 23/05/2017 50,000$ Google Launchpad Accelerator

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

M&A - Vietnammm

Unknow - 20/02/2019

Seed - Finhay

68,620$ - 01/02/2018

Series A - Payoo

3,000,000$ - 24/11/2011

Seed - Kyna

Unknow - 15/04/2016

Giới thiệu startup

Goong

Thành lập:

Ella Study

Thành lập:

Obis

Thành lập:

BankGo

Thành lập:

BrandUp

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!