Startup Viet 2019

CyberAgent Ventures

Tokyo, Nhật Bản
CyberAgent Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm hướng tới startups, đặc biệt là startups trong lĩnh vực Internet. Xem thêm
CyberAgent Capital, Inc.
Venture Capital
2006
Đang hoạt động

Tin tức

Giới thiệu Deal

Angel Round - gachvang.com

500,000$ - 07/10/2016

Seed - Kyna

Unknow - 15/04/2016

Seed - Toong

1,000,000$ - 12/07/2019

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!