Startup Viet 2019

Copyrobo

Đường Xóm Chiếu Thành phố Hồ Chí Minh
Copyrobo là một công ty công nghệ giúp bạn cải thiện khả năng bảo vệ bản quyền của mình ở bất cứ đâu trên thế giới trong chưa đầy 60 giây.  Xem thêm
Proofstack
Blockchain, Legal, Education, Software
11/2014
Đang hoạt động
View on facebook

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Seed - Toong

1,000,000$ - 12/07/2019

Series C - Tiki

44,000,000$ - 21/11/2017

Seed - OnOnPay

800,000$ - 18/11/2016

Angel Round - Toong

Unknow - 01/11/2015

M&A - Vietnammm

Unknow - 20/02/2019

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!