Startup Viet 2019

Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn

160/4 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Internship.edu.vn là cổng thông tin thực tập cầu nối giữa Sinh viên, Nhà trường và Doanh nghiệp tuyển dụng. Xem thêm
Công ty Talent Mind Education
Education, Non Profit
2011
Đang hoạt động
100
View on facebook

Giới thiệu Deal

Series C - Momo

100,000,000$ - 18/01/2019

Angel Round - gachvang.com

500,000$ - 07/10/2016

Seed - OnOnPay

800,000$ - 18/11/2016

Seed - Moca

Unknow - 08/07/2019

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!