Startup Viet 2019

Coderschool

2 Tôn Đản Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
CoderSchool là một tổ chức giáo dục thúc đẩy công nghệ tiên phong tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các khóa học lập trình, chương trình cố vấn, và hỗ trợ tìm việc làm cho các học viên và cựu học viên Xem thêm
CÔNG TY TNHH CODERSCHOOL
Education
7/4/2016
Đang hoạt động
Seed
0$
View on facebook

Các vòng gọi vốn

Tên giao dịch Ngày gọi vốn Số tiền được gọi Nhà đầu tư
Seed - Coderschool 22/12/2017 -

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!