Startup Viet 2019

Cốc cốc

Phòng 1202, tầng 12, tòa nhà HITTC, 185 Giảng Võ, Hà Nội
Cốc Cốc đã trở thành một trong những Công Cụ Tìm Kiếm và Trình Duyệt Web lớn nhất Việt Nam. Xem thêm
Công ty TNHH Cốc Cốc
Search Engine, Advertising, Ad Network, Internet
2010
Đang hoạt động
Venture Round
14,000,000$
100

Các vòng gọi vốn

Tên giao dịch Ngày gọi vốn Số tiền được gọi Nhà đầu tư
Venture Round - Cốc cốc 20/02/2015 14,000,000$ Burda Principal Investments

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!