Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Series A - Payoo

3,000,000$ - 24/11/2011

Series C - Tiki

44,000,000$ - 21/11/2017

Seed - OnOnPay

800,000$ - 18/11/2016

Seed - Ecotruck

1,700,000$ - 18/09/2018

Giới thiệu startup

Teko Ventures

Thành lập:

ILA Vietnam

Thành lập:

Sedan Việt

Thành lập:

Jio Health

Thành lập:

KiotViet

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!