Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - Kyna

Unknow - 15/04/2016

Series C - Momo

100,000,000$ - 18/01/2019

Venture Round - F88

Unknow - 15/11/2015

Series C - Tiki

17,000,000$ - 17/05/2016
VNG

Giới thiệu startup

Rudicaf

Thành lập:

ru-Net

Thành lập:

Goalify

Thành lập:

Phi Long

Thành lập:

GPC JSC

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!