Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - Jobhop

710,000$ - 20/11/2018

Seed - Jamja

20,000,000,000₫ - 13/08/2018

Series C - Tiki

17,000,000$ - 17/05/2016
VNG

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!