Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - Toong

1,000,000$ - 12/07/2019

Seed - Moca

Unknow - 08/07/2019

Series C - Tiki

17,000,000$ - 17/05/2016
VNG

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!