Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - UrBox

Unknow - 16/03/2019

Seed - ELSA

3,200,000$ - 06/03/2018

Series C - Momo

100,000,000$ - 18/01/2019

Series B - Tiki

1,000,000$ - 27/08/2013

Seed - WisePass

150,000$ - 23/05/2018

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!