Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - Jobhop

710,000$ - 20/11/2018

Seed - CYFEER

380,000$ - 28/10/2017

Series B - Tiki

1,000,000$ - 27/08/2013

Seed - Moca

Unknow - 08/07/2019

Seed - INTERVIEWAPP

30,000$ - 01/08/2017

Giới thiệu startup

NVM Group

Thành lập:

EduLab, Inc

Thành lập:

ConCon

Thành lập:

Edu2Review

Thành lập:

Mioto

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!