Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Series C - Tiki

44,000,000$ - 21/11/2017

Angel Round - gachvang.com

500,000$ - 07/10/2016

Series A - Payoo

3,000,000$ - 24/11/2011

Seed - OnOnPay

800,000$ - 18/11/2016

Giới thiệu startup

Elise Fashion

Thành lập:

Fundi.vn

Thành lập:

LEXiS

Thành lập:

ViVOtv

Thành lập:

Papaya Insurtech

Thành lập:

Hottab

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!