Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Angel Round - Toong

Unknow - 01/11/2015

Venture Round - VnPay

Unknow - 09/04/2019
GIC

Seed - Coderschool

Unknow - 22/12/2017

Seed - Ecotruck

300,000$ - 04/04/2017

Giới thiệu startup

TP&P Technology

Thành lập:

WeFit

Thành lập:

StellaHome

Thành lập:

SecurityBox

Thành lập:

Captii Ventures

Thành lập:

ANTOREE

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!