Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Series C - Tiki

44,000,000$ - 21/11/2017

Seed - Hello Bacsi

1,500,000$ - 28/06/2016

Angel Round - Toong

Unknow - 01/11/2015

Seed - Moca

Unknow - 08/07/2019

Seed - Uiza

1,500,000$ - 19/04/2019

Giới thiệu startup

Kids Up

Thành lập:

Jamja

Thành lập:

WebSoSanh

Thành lập:

StellaHome

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!