Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Angel Round - gachvang.com

500,000$ - 07/10/2016

Angel Round - Finhay

500,000,000₫ - 20/01/2018

Seed - CYFEER

380,000$ - 28/10/2017

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!