Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - INTERVIEWAPP

30,000$ - 01/08/2017

Seed - Jupviec

Unknow - 22/01/2016

Series C - Tiki

17,000,000$ - 17/05/2016
VNG

Angel Round - Finhay

500,000,000₫ - 20/01/2018

Giới thiệu startup

Vedayroi

Thành lập:

IBI Global

Thành lập:

Giao Hàng Nhanh

Thành lập:

WeFit

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!