Startup Viet 2019

Ngừng hoạt động

Giới thiệu Deal

Seed - Kyna

Unknow - 30/01/2019

M&A - Vietnammm

Unknow - 20/02/2019

Convertible Note - Propzy Vietnam

2,500,000$ - 10/04/2019

Seed - Ecotruck

300,000$ - 04/04/2017

Seed - Moca

Unknow - 08/07/2019

Giới thiệu startup

Oolala

Thành lập:

YOLA

Thành lập:

TalentWasabi

Thành lập:

CyberAgent Capital

Thành lập:

Hello Bacsi

Thành lập:

HuyDong.com

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!