Startup Viet 2019

Captii Ventures

Malaysia
Captii Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm tại khu vực Đông Nam Á Xem thêm
Captii Ventures
Venture Capital
11/2014
Đang hoạt động
www.captii.vc/
View on facebook

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Venture Round - OnOnPay 14/08/2015 - OnOnPay

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!