Startup Viet 2019

Burda Principal Investments

Burda Principal Investments là quỹ đầu tư thuộc Hubert Burda Media, hỗ trợ cấp vốn và chiến lược phát triển cho các công ty có tiềm năng tăng trưởng tốt. Xem thêm
Burda Principal Investments
Venture Capital
2015
Đang hoạt động

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Venture Round - Cốc cốc 20/02/2015 14,000,000$ Cốc cốc

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

Flower Farm

Thành lập:

UKYS

Thành lập:

Teko Ventures

Thành lập:

iVIVU

Thành lập:

Kinhnghiemso

Thành lập:

ANTOREE

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!