Startup Viet 2019

Belt Road Capital Management

Campuchia
Belt Road Capital Management là một công ty quản lý quỹ đầu tư tập trung vào khu vực Tiểu vùng sông Mekong. Belt Road Capital Management tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong việc mở rộng thị trường, cũng như hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Xem thêm
Belt Road Capital Management
Venture Capital
Đang hoạt động

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!