Startup Viet 2019

ANTOREE

187/7 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Antoree là nền tảng kết nối những người học và người dạy tiếng Anh trên toàn thế giới thông qua các lớp học cá nhân, 1 thầy kèm 1 trò. Xem thêm
Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Antoree
Education
10/12/2014
Đang hoạt động
View on facebook

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

PVNI

Thành lập:

Chợ tốt

Thành lập:

E2W

Thành lập:

BASE

Thành lập:

Meete

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!