Startup Viet 2019

Access Venture

Access Venture là công ty tập trung vào hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam, Indonesia và Hàn Quốc. Xem thêm
Access Venture LLC
Venture Capital, Finance
2017
Đang hoạt động

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Seed - Moca 08/07/2019 - Moca
Seed - Ecotruck 18/09/2018 1,700,000$ Ecotruck
Venture Round - Vé xe rẻ 30/01/2018 1,200,000$ Vé xe rẻ

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Pre Seed Round - Ella Study

30,000$ - 28/11/2017

Angel Round - gachvang.com

500,000$ - 07/10/2016

Convertible Note - CYFEER

30,000$ - 01/08/2017

Series C - Momo

100,000,000$ - 18/01/2019

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!