Startup Viet 2019

500 Startups Việt Nam

Tầng 6, 814 Mission, San Francisco, CA 94103, USA
500 Startups Vietnam là quỹ đầu tư mạo hiểm quy mô 14 triệu USD với mục tiêu đầu tư vào các startup tiềm năng có liên hệ với Việt Nam. Xem thêm
500 Startups
Venture Capital, Finance, Financial Services
2010
Đang hoạt động

Đã đầu tư

Tên giao dịch Ngày đầu tư Số tiền đầu tư Startup
Seed - WisePass 20/08/2018 - WisePass
Venture Round - SAIGONEER 25/10/2017 - SAIGONEER
Pre Seed Round - ELSA 15/08/2015 - ELSA

Đội ngũ hiện tại

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!